לאנצ'ים

תקנון לאנצ'ים:

1. הנך רוכש מנוי מתמשך לארוחת צהריים במסגרתו אנו נספק לך ארוחת צהריים בהתאם לימי המנוי והמנות אשר נבחרו על ידי ההורה/התלמיד. על התלמיד ובאחריותו לאסוף את המנה בימים בהם בחר מעמדת החלוקה של ארוחת צהריים.

2. התשלום עבור המנוי יתבצע מידי יום שלישי עבור השבוע העוקב, אך ורק באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.

3. ההזמנות עבור מנויים הנרכשים ומשולמים באשראי יתחדשו אוטומטית מידי יום שלישי עבור השבוע העוקב, אלא אם תבחר להפסיק את החידוש האוטומטי באמצעות הקפאת המנוי או ביטול הבחירות של המנות במערכת. הסכום לחיוב המנוי יהיה מחיר המנה היומי כפול ימי המנוי בכל שבוע (למעט ימי חופשה על פי לוח החופשות של משרד החינוך).

4. ניתן בכל עת לרכוש/לבטל/להקפיא את המנוי או לשנות את המנות היומיות שבחרתם באמצעות האתר. כל פעולה שביצעתם (רכישה/ביטול/שינוי) בימים א-ג תכנס לתוקף ביום א הראשון לאחר מועד ביצועה וכל פעולה כאמור שביצעתם בימים ד' עד שבת תכנס לתוקף ביום א' השני לאחר מועד ביצועה. מובהר כי לא יבוצע החזר / זיכוי עבור הזמנות שבוצעו ועד למועד כניסת העדכון לתוקף.

5. כל עוד לא בוצע שינוי של המנוי או בחירת המנות על ידי ההורה/תלמיד, המנות יסופקו בכל יום לימודים בכל שבוע, בהתאם לימים והמנות שנבחרו על ידי ההורה/תלמיד. חשוב להדגיש כי מאחר ואנו נערכים לפחות שבוע מראש לכל שבוע, לא נוכל לקבל שינויים או ביטולים מחוץ למסגרת הזמן שהוגדרה על ידנו בסעיף 4 לעיל וזאת מכל סיבה שהיא (טיול, היעדרות וכו')

גלילה למעלה